Писмен въпрос E-6604/09, зададен от Emilio Menéndez del Valle (S&D) на Съвета. Правата на човека в Афганистан — абсолютно неуважение към жените