Rozhodnutie Komisie z 3. februára 2004 o vykonávaní Prípravnej akcie na posilnenie Európskeho priemyselného potenciálu v oblasti bezpečnostného výskumu