PROPCELEX Решение на Комисията от 3 февруари 2004 година за прилагането на действия за подготовка за засилването на европейския промишлен потенциал на научните изследванията в областта на сигурността