Беларус Резолюция на Европейския парламент от 12 май 2011 г. относно Беларус