/* */

2012/534/EU: Rådets afgørelse af 24. september 2012 om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Fælles EU-ICAO-Udvalg vedrørende afgørelsen om vedtagelsen af et bilag om security inden for luftfarten til samarbejdsmemorandummet mellem Den Europæiske Union og Organisationen for International Civil Luftfart om en ramme for et styrket samarbejde