Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 26 listopada 2014 r.