Решение на Общия съд (шести състав) от 26 ноември 2014 г.  $