Дело, заведено на 19 юни 2012 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Кралство Норвегия (Дело E-6/12)