Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 73/2012 от 30 март 2012 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП