Становище на Комитета на регионите относно Ролята на местните и регионалните власти в новата стратегия за балтийско море