Писмен въпрос E-5750/08 зададен от Godfrey Bloom (IND/DEM) на Комисията. Рециклиране