Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1794 z 10. októbra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny