Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1794 z dnia 10 października 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw