Заключение на генералния адвокат VerLoren van Themaat представено на11 април 1984 г. # Наказателно производство срещу CMC Melkunie BV. # Искане за преюдициално заключение: Hoge Raad - Нидерландия. # Дело 97/83. CMC Melkunie TITJUR