/* */

Писмен въпрос E-010095/10 Franz Obermayr (NI) до Комисията. Генетично модифицираната царевица СмартСтакс