Дело C-404/06: Решение на Съда (първи състав) от 17 април 2008 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Quelle AG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (Защита на потребителите — Директива 1999/44/ЕО — Продажба и гаранции на потребителските стоки — Право на продавача при замяна на несъответстваща стока да изисква от потребителя обезщетение за ползването на тази стока — Безвъзмездност на ползването на несъответстващата стока)