Решение 2006/718/ОВППС на Съвета от 23 октомври 2006 година за прилагане на Обща позиция 2006/276/ОВППС относно ограничителни мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус$