Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 193/2013 от 8 ноември 2013 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП