Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) ESPON — покана към заинтересованите страни за представяне на предложения за целеви анализи