Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8010 — Irish Life/Aviva Health/GloHealth) (Текст от значение за ЕИП)