Дело C-492/13: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 13 септември 2013 година — „Траум“ ЕООД/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите