Писмен въпрос P-003547/11 Georgios Papastamkos (PPE) до Комисията. Внос на хранителни продукти от Япония