Писмен въпрос E-4874/06 зададен от José Ribeiro e Castro (PPE-DE) на Комисията. Бритиш Еъруейс (British Airways) — дискриминация на служител