Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 34/2009 от 17 март 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП