Писмен въпрос E-2040/09, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Информация относно използването на финансовия инструмент за гражданска защита от община Акуила