Писмен въпрос E-005115/11 Cristiana Muscardini (PPE) до Комисията. Розите от Кения