Kohtuasi C-83/13: Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. juuli 2014 . aasta otsus (Arbetsdomstolen’i eelotsusetaotlus – Rootsi) – Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet versus Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) (Meretransport — Teenuste osutamise vabadus — Määrus (EMÜ) nr 4055/86 — Kohaldatavus Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigist või liikmesriiki toimuvale mereveole laevaga, mis sõidab kolmanda riigi lipu all — Niisuguse liikmesriigi sadamas toimunud kollektiivne survetegevus nendel laevadel töötavate kolmandate riikide kodanike toetuseks — Nende töötajate kodakondsuse ja laevade riikkondsuse mõju puudumine liidu õiguse kohaldatavusele)