2011/296/ЕС: Решение на Съвета от 24 февруари 2011 година за подписване от името на Съюза и временно прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи