Регламент (ЕС) № 991/2010 на Комисията от 4 ноември 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Olive de Nîmes (ЗНП)]