Писмен въпрос E-5356/07, зададен от Giovanna Corda (PSE) на Комисията. Прозрачност на цените на самолетните билети