Решение на Съда (голям състав) от 12 септември 2006 г.#Cadbury Schweppes plc и Cadbury Schweppes Overseas Ltd срещу Commissioners of Inland Revenue.#Искане за преюдициално заключение: Special Commissioners of Income Tax, London - Обединеното кралство.#Свобода на установяване.#Дело C-196/04. Решение на Съда (голям състав) от 12 септември 2006 г.