Регламент (ЕС) № 55/2010 на Комисията от 21 януари 2010 година за забрана на риболова на меджид в зона IV на ICES и във води на ЕО от зона IIa от страна на съдове под флага на Белгия