Nariadenie Komisie (EHS) č. 2237/77 z 23. septembra 1977, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 118/66/EHS o forme hlásenia poľnohospodárskej farmy, ktorá sa má použiť na účely zisťovania príjmov poľnohospodárskych podnikov