Писмен въпрос P-010781/10 Godfrey Bloom (EFD) до Комисията. Доклад на юридическата кантора „Demolin—Brulard—Barthelemy“