Борба срещу рака на гърдата в Европейския съюз Декларация на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно борбата срещу рака на гърдата в Европейския съюз