Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/823 на Комисията от 25 май 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 771/2008 относно организационни и процедурни правила на Апелативния съвет на Европейската агенция по химикали (Текст от значение за ЕИП)$