Писмен въпрос E-010939/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията. Електроцентрала, използваща растителна биомаса, в Саленто