Писмен въпрос E-006721/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) до Комисията. Спорта в Гърция