Регламент за изпълнение (ЕС) № 1199/2014 на Комисията от 24 октомври 2014 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Pemento de Mougán (ЗГУ)