Заключение на генералния адвокат Tesauro представено на23 ноември 1995 г.