Poročilo o letnih računovodskih izkazih Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2012 z odgovori Skupnega podjetja