Správa o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami spoločného podniku