Raportul privind conturile anuale ale întreprinderii comune ENIAC pentru exercițiul financiar 2012 însoțit de răspunsurile întreprinderii comune