Verslag over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac betreffende het begrotingsjaar 2012 vergezeld van de antwoorden van de gemeenschappelijke onderneming