Rapport dwar il-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta ENIAC għas-sena finanzjarja 2012 flimkien mar-risposti tal-Impriża Konġunta