Ataskaita dėl bendrosios įmonės ENIAC 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymais