Mål T-318/01: Förstainstansrättens dom av den 11 juni 2009 — Othman mot rådet och kommissionen (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot personer och enheter som är associerade med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna — Frysning av penningmedel — Talan om ogiltigförklaring — Justering av yrkanden — Grundläggande rättigheter — Rätten till respekt för egendom, rätten att yttra sig och rätten till en verksam domstolsprövning)