Sprawa T-318/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 czerwca 2009 r. — Otoman przeciwko Radzie i Komisji (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami — Zamrożenie funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Zmiana żądań — Prawa podstawowe — Prawo do poszanowania własności, prawo do bycia wysłuchanym i prawo do skutecznej kontroli sądowej)