Zaak T-318/01: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 juni 2009 — Othman/Raad en Commissie ( Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, Al-Qa’ida-netwerk en Taliban — Bevriezing van tegoeden — Beroep tot nietigverklaring — Aanpassing van conclusies — Grondrechten — Recht op eerbiediging van eigendom, recht om te worden gehoord en recht op effectieve rechterlijke controle )