Дело T-318/01: Решение на Първоинстанционния съд от 11 юни 2009 г. — Othman/Съвет и Комисия (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, насочени срещу лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните — Замразяване на средства — Жалба за отмяна — Промяна на исканията — Основни права — Право на зачитане на собствеността, право на лицето да бъде изслушано и право на ефективен съдебен контрол)